Upcoming travel


1-11954727_10153424166681622_5077191495136137819_n

“Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came from with new eyes and extra colors. And the people there see you differently, too. Coming back to where you started is not the same as never leaving.”

  • Terry Pratchett, A Hat Full of Sky

I thought this was supposed to be a travel blog?

Well it was. Or it is. Sometimes. I can’t afford to travel all the time. I actually have to make a living. Get some travel cash. I travel for vacation, I do not travel for work (Unless a big-ass travel magazine wants to hire me full time as a travel journalist and pay for all travelling. If so – I am definitely in!)

Our next (impulsively purchased – read about it HERE, and a little bit HERE) vacation will commence in less than 2 weeks. This time we are going to Washington D.C and New York City, and everything in between.

My dear friends reading this, I am wide open for suggestions of what to see/do/eat. Your input is highly appreciated. I am looking forward to turning this blog back into a travel blog!

SAMSUNG CSC

Am looking forward to seing the original Statue of Liberty on Liberty Island. This picture is from Tokyo.

 

Impulse Control vs. Sir Nerdalot


Sir Nerdalot is playing around on SAS’ websites. Old Mamasan is in deep thought and is trying to write. I’m not really listening.

Sir Nerdalot: Babe! 3000 DKK to Hong Kong or Washington DC.

Old Mamasan; Hmmmmm?

Sir Nerdalot: When is fall-vaccy?

Old Mamasan: Hmmmmm? (I honestly thought he was yappin’ about something stupid nerdy he was reading online)

Sir Nerdalot: Nah, the Karate Kid is going to Norway… When is winter-vaccy? Yo! Babe! (continously poking Old Mamasans left shoulder)

Old Mamasan pushes the keyboard away, sighs heavily, and sends Sir Nerdalot her very frightening «stop that bullshit or you will be struck down by thunder and lightning and goblins and trolls”-look. Sir Nerdalot ignores the frightful look and continues with childish eagerness:

Hong Kong or Washington DC? For winter-vaccy? February? Cheap tickets? Hello?

It takes a few moments for my brain to snap out of nerd-bla-bla-nerdinerd-bla-bla-mode and into travel mode.

I like the fact that I get to choose. Hong Kong is most definitely on my bucket-list, but I want more time there – and travel in the right season.

I have been to DC, and I have seen the obligatory stuff, so I therefore know that there are more to see, and also that there are lots of sights that the Boys will absolutely love. Also, it’s not too far to go to New York City, also on my bucket-list. Being interested in history, it is also possible to cover a couple important locations from the Civil War.

February, being low-season, is a good thing. We don’t mind the cold. Cheap hotels and short lines for the attractions – SCORE!!!

The frequent flyer cards are entered and the confirm-button is pressed.

So quick!

So easy!

So little impulse control!

704239_10151525199126622_1782127009_o

Mr Impulse Control, himself.

 If you have any recommendations of what to see, do and eat, we would love to hear about it.

Impulskontroll vs. Gubbinatoren, 1-0


Gubbinatoren sitter og leker med SAS sine hjemmesider etter å ha mottatt en mail om kampanjen “Now or never”. Old Mamasan sitter i egne tanker og blogger om den nylig gjennomførte turen til Tokyo, og hører egentlig ikke etter.

–  Døh! 3000 daler til Hong Kong eller Washington DC.

– Hmmmmm?

– Ka ti e høstferien?

– Hmmmmm? (Jeg trodde helt ærlig han satt og bablet om noe teit nerde-greier han leste om på nettet)

– Nei, då e Karate Kid’n hos faren.. Ka ti e vinterferien? Døh! (frenetisk pirking på Old Mamasans venstre skulder)

Old Mamasan setter siste punktum i kveldens blogginnlegg, sukker tungt, og sender Gubbinatoren sitt fryktede “gje faen med det der ellers kommer det lyn og torden og tusser og troll og slår ned i hue på deg”-blikk. Gubbinatoren ignorerer blikket og fortsetter med barnslig iver:

– Hong Kong eller Washington DC? I vinterferien? Februar? Billige billetter? Hallo?

Det tok meg et par øyeblikk å slå hjernebarken over fra nerd-bla-bla-nerdinerd-bla-bla til reise-modus. Prospektet over å få lov å velge, tiltalte meg. Hong Kong står så absolutt på bucket-listen, men der vil jeg ha mer tid, reise i riktig sesong, og kombinere med mer Kina.

Jeg har vært noen timer i DC og sett de obligatoriske tingene – i forbindelse med en ferie i Baltimore. Jeg vet dermed at det er mye mer jeg vil se, samt at her er det mye som interesserer Gutta Krutt. Det er heller ikke uoverkommelig langt til New York, og dit vil jeg meget gjerne. Så Washington DC, kombinert med New York, blir bestemt. Historieinteresserte folka ser også muligheten til å få med seg et par viktige lokasjoner fra Civil War. At det er utenfor sesong ses på – i dette tilfellet – som et gode. Billige hotell og lite kø-ståing. Score!

Bonuskortet blir lagt inn og knappen blir trykket på.

Så raskt!

Så enkelt!

Så dårlig impulskontroll!

704239_10151525199126622_1782127009_o

Mr Impulskontroll, himself

Blogglisten hits

toppliste for bloggere - ToppBlogg